Portal Rasmi Jabatan Wilayah Persekutuan

-
-
- - - - - - - - - Data Projek RUMAWIP Yang Telah Dilancarkan
-
- - -
-
Sebutharga & Tender -
 

bahagian

SEKSYEN INFRASTRUKTUR & KESELAMATAN ICT

  • Membangun dan menyelenggara prasarana pengkomputeran, LAN dan WAN;
  • Menganalisis, mereka bentuk, membangun, memantau, melaksana dan penalaan prestasi rangkaian;
  • Mengurus dan mengawal perolehan perkakasan dan perisian, mengawal selia keselamatan ICT, melaksanakan pelbagai fasa audit bersama vendor, bertindak sebagai Pentadbir Pengkalan Data dan Sistem;
  • Mengurus dan menyenggara Sistem Persidangan Video, Data Center dan Disaster Recovery Center;
  • Mengurus tindakan menaik taraf peralatan ICT dan menangani kerosakan;
  • Mengurus masalah serangan virus dan mengemas kini virus pattern serta perolehan anti-virus;
  • Menguruskan pemasangan perisian versi terkini, menguruskan peningkatan sistem, menilai dan memasang patches serta menyelesaikan masalah berkaitan perisian.