Portal Rasmi Jabatan Wilayah Persekutuan

-
-
- - - - - - - - - Data Projek RUMAWIP Yang Telah Dilancarkan
-
- - -
-
Sebutharga & Tender -
 

bahagian

SEKSYEN PENGURUSAN MEDIA DAN KHIDMAT PELANGGAN

Unit Pengurusan Pelanggan dan Aduan

 • Merancang, mengurus, melaksana dan memantau semua urusan berkaitan pelanggan;
 • Menyedia dan menyelaras jawapan mengenai aduan dan mengesyorkan tindakan yang perlu diambil, memantau dan menyelia keberkesanan sistem aduan awam;
 • Merancang, menyelaras dan melaksana kajian kepuasan pelanggan;
 • Menyelaras lawatan rasmi;
 • Merancang dan melaksana kajian impak ke atas keberkesanan sistem penyampaian Jabatan/Agensi.
 • Merancang, mengurus, melaksana dan memantau semua urusan berkaitan pelanggan;
 • Mengurus, memantau dan menyelaras semua aduan yang diterima;
 • Menyedia dan menyelaras jawapan mengenai aduan dan mengesyorkan tindakan yang perlu diambil, memantau dan menyelia keberkesanan sistem aduan awam;
 • Memantau isu-isu berkaitan Jabatan/Agensi di media massa;
 • Memberi nasihat kepada pelanggan berkaitan perkhidmatan yang disediakan;

Unit Komunikasi Strategik dan Pengurusan Media

 • Merancang dan melaksana program perhubungan awam;
 • Mengurus dan mengendalikan perhubungan dengan pihak media;
 • Menyedia ucapan Menteri/Timbalan Menteri/KP;
 • Mengeluarkan nota kepada editor/siaran akhbar dan khidmat nasihat kepada media dalam membuat liputan; dan
 • Memantau isu-isu berkaitan Jabatan/Agensi di media massa.