Portal Rasmi Jabatan Wilayah Persekutuan

-
-
- - - - - - - - - Data Projek RUMAWIP Yang Telah Dilancarkan
-
- - -
-
Sebutharga & Tender -
 

bahagian

SEKSYEN SOSIAL DAN KOMUNITI

  • Memastikan warga Wilayah Persekutuan yang kurang berkemampuan atau berpendapatan rendah menghuni kediaman yang selesa dengan persekitaran yang kondusif melalui penetapan dasar berkaitan perumahan awam kos rendah di Wilayah Persekutuan;
  • Meningkatkan pengupayaan dan penyertaan masyarakat bandar dalam pembangunan Wilayah Persekutuan melalui struktur pentadbiran Majlis Perwakilan Penduduk Wilayah Persekutuan; dan
  • Mewujudkan masyarakat yang seimbang dari aspek sosial dan kerohanian yang berteraskan nilai-nilai murni melalui program - program pembangunan insan dan komuniti;