Portal Rasmi Jabatan Wilayah Persekutuan

-
-
- - - - - - - - - Data Projek RUMAWIP Yang Telah Dilancarkan
-
- - -
-
Sebutharga & Tender -
 

bahagian

SEKSYEN PENYELARASAN PROJEK

 • Merancang, menyelaras dan menyemak JWP dan agensinya penyediaan projek dan program serta cadangan untuk Pembangunan Malaysia Kelima untuk kelulusan EPU, JPM;
 • Menyelaras permohonan peruntukan bajet tahunan dan lima tahun untuk pembangunan JWP dan Agensi dengan Kementerian Kewangan;
 • Menyelaras dan memantau pelaksanaan Program/Projek Pembangunan Malaysia Kelima;
 • Menyelaras dan memantau penggunaan ‘Project Monitoring System II (SPPII) oleh JWP dan Agensi;
 • Untuk menyelaras, mengurus dan memantau penggunaan belanjawan pembangunan untuk JWP;
 • Untuk menyelaraskan mekanisme Perancangan, Pemantauan dan Penilaian Projek Pembangunan;
 • Urusetia Majlis Tindakan Wilayah Persekutuan;
 • Untuk memantau kemajuan RMLT di bawah /projek prestasi lemah;
 • Menyelaras laporan lawatan Menteri/KP;
 • Sekretariat Jawatankuasa Bertindak Pembangunan JWP dan Agensi;
 • Menguruskan pembentangan Laporan Penilaian Hasil kepada ICU, JPM;
 • Menyelaras lawatan inspektorat tahunan (Pelaksanaan Projek Diaudit) oleh ICU, JPM;
 • Menyelaras audit peruntukan belanjawan pembangunan RMLT oleh Akauntan Negara/Kementerian Kewangan;
 • Menyelaras audit bagi tujuan menentukan KPI/ Penarafan Bintang KP bagi pengurusan projek pembangunan; dan
 • Menyelaras urusan pentadbiran bagi Sektor Perancangan dan Pembangunan.