Portal Rasmi Jabatan Wilayah Persekutuan

-
-
- - - - - - - - - Data Projek RUMAWIP Yang Telah Dilancarkan
-
- - -
-
Sebutharga & Tender -
 

bahagian

SEKSYEN PERANCANGAN & PENGURUSAN ICT

 • Pembangunan, pemantauan dan kajian semula Pelan Strategik ICT (ISP) JWP;
 • Menyelaras dan Melaporkan maklumat projek-projek ICT kepada Agensi Pusat;
 • Menyelaras dan melaporkan pelaksanaan inisiatif ICT Agensi Pusat Perkhidmatan Online, Inisiatif MyID, MyCOID;
 • Menyelaras pelaporan Taskforce PEMUDAH ICT;
 • Menyelaras Star Rating JWP;
 • Melaksanakan kajian dan pelaporan kajian kepuasan pelanggan inisiatif ICT di JWP;
 • Mengurus dan mengendalikan Knowledge Hub JWP;
 • Menyelaras pelaksanaan Portal MyGovernment bagi JWP dan agensi;
 • Mengurus setia Mesyuarat:-
  1. Jawatankuasa ISP JWP
  2. Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) JWP
  3. Jawatankuasa Teknikal ICT (JTICT) JWP
  4. Jawatankuasa Induk Pengurusan Laman Web JWP
  5. Perkhidmatan online dan inisiatif MyID