Portal Rasmi Jabatan Wilayah Persekutuan

-
-
- - - - - - - - - Data Projek RUMAWIP Yang Telah Dilancarkan
-
- - -
-
Sebutharga & Tender -
 

bahagian

SEKSYEN BELANJAWAN DAN PENTADBIRAN KEWANGAN

 • Merancang dasar-dasar Kewangan Jabatan;
 • Merancang dan menyelaras penyediaaan Bajet Mengurus JWP dan Agensi;
 • Menguruskan pengeluaran waran peruntukan;
 • Mengagihkan Peruntukan Mengurus dan Pembangunan;
 • Menguruskan permohonan peruntukan tambahan;
 • Menguruskan permohonan pindah peruntukan;
 • Mengawal, menyelaras dan memantau Peruntukan Mengurus dan Pembangunan;
 • Menyediakan dan menyelaras Penilaian Program JWP;
 • Menyediakan Laporan Pengecualian;
 • Menyediakan ulasan mengenai implikasi kewangan bagi Kertas-Kertas Jemaah Menteri Jabatan;
 • Menyediakan ulasan mengenai implikasi kewangan bagi Kertas Pertimbangan untuk Kelulusan Pegawai Pengawal;
 • Mengurus perakuan penyaluran geran kepada badan berkanun setiap suku tahun;
 • Memberi khidmat nasihat berkaitan pengurusan perbelanjaan/kewangan kepada pengurus program/aktiviti;
 • Memantau dan melaksanakan prosedur dan peraturan kewangan mengikut tatacara kewangan semasa;
 • Mengurusetiakan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA) peringkat PTJ dan JWP;
 • Menyelia dan memastikan teguran-teguran Ketua Audit Negara dan Unit Audit Dalam JWP berkenaan pengurusan kewangan diambil tindakan segera dan dipatuhi.