Portal Rasmi Jabatan Wilayah Persekutuan

-
-
- - - - - - - - - Data Projek RUMAWIP Yang Telah Dilancarkan
-
- - -
-
Sebutharga & Tender -
 

bahagian

SEKSYEN PEROLEHAN

  • Melaksanakan perolehan peruntukan mengurus dan pembangunan Jabatan;
  • Merancang, mengurus dan melaksanakan perolehan melalui sebut harga dan tender;
  • Menyelaras dan melaksanakan pembelian terus;
  • Mengurusetiakan Lembaga Perolehan Kementerian (A&B);
  • Mengurusetiakan Jawatankuasa Sebut Harga jabatan;
  • Mengurusetiakan Lembaga Perolehan Kementerian A&B (yang berkaitan dengan peruntukan pembangunan);
  • Mengurusetiakan Jawatankuasa Sebut Harga (yang berkaitan dengan peruntukan pembangunan);
  • Urusetia kepada pelaksanaan modul sebut harga dan tender melalui sistem ePerolehan;
  • Menguruskan kajian pasaran bagi penentuan harga;
  • Menguruskan kajian analisis prestasi pembekal.