Portal Rasmi Jabatan Wilayah Persekutuan

-
-
- - - - - - - - - Data Projek RUMAWIP Yang Telah Dilancarkan
-
- - -
-
Sebutharga & Tender -
 

bahagian

SEKSYEN PENTADBIRAN DAN KEURUSETIAAN

UNIT PENTADBIRAN

 • Mengendalikan urusan surat-menyurat dan sistem pengurusan fail;
 • Memantau kebersihan/keselamatan pejabat;
 • Menguruskan Kenderaan Jabatan dan Pemandu;
 • Menguruskan Tempahan Bilik/Makan-Minum Mesyuarat; dan
 • Menguruskan Logistik Untuk Majlis-majlis Rasmi JWP.

UNIT PENGURUSAN PUSAT SUMBER

 • Menyedia dan menguruskan bahan-bahan rujukan yang boleh memenuhi keperluan bantuan bekerja (working aid) kepada semua pegawai dan kakitangan JWP dan juga pengguna luar;
 • Dapat membina koleksi yang lebih meluas dengan mengenalpasti, memilih dan memperoleh bahan-bahan terkini mengenai perancangan, pembangunan dan kesejahteraan bandar dan wilayah;
 • Menyedia dan menyelenggara koleksi buku, jurnal, kertas kerja, buletin dan perkhidmatan maklumat dalam bentuk elektronik atau digital;
 • Membangunkan ‘knowledge management’ dalam bidang perancangan, pembangunan dan kesejahteraan bandar dan wilayah; dan
 • Menjadikan JWP sebagai pusat rujukan dan penyelidikan utama mengenai apa juga permasalahan mengenai perancangan, pembangunan dan kesejahteraan bandar dan wilayah.

UNIT PENGURUSAN FASILITI, ASET & STOR

 • Perkhidmatan mekanikal seperti penyaman udara, sistem pencegah kebakaran, lif, eskalator dan lain-lain;
 • Perkhidmatan elektrik seperti pengendalian peti suis utama, sistem pendawaian, peralatan audio visual, Lampu, CCTV, kad akses, sistem bangunan elektronik dan lain-lain;
 • Kerja Awam dan Perkhidmatan Housekeeping seperti kerja pembersihan di dalam dan luar pejabat termasuk ruang legar, lorong pejalan kaki, 'driveway';
 • Penyelenggaraan kecil pada aset alih seperti perabot, mesin atau peralatan pejabat;
 • Perkhidmatan Lanskap disekitar ruang bangunan Menara Seri Wilayah;
 • Perkhidmatan Kawalan serangga (Pest Control) seperti fogging, menyembut racun semut dan lipas, memusnahkan anai-anai dan sebagainya;
 • Menyelenggarakan kemudahan dan peralatan pejabat;
 • Menguruskan Aset dan Stor Jabatan;
 • Memantau Kerosakan Pejabat;
 • Menguruskan Bekalan Pejabat;
 • Mengurusetia Jawatankuasa Pengurusan/ Pemverifikasian Aset Kerajaan;
 • Mengurusetiakan Jawatankuasa Pelupusan/Hapuskira.

UNIT INOVASI

 • Merancang, menyelaras, memantau dan memastikan program dan aktiviti kualiti JWP;
 • Menyelaras, memantau dan menilai pencapaian Star Rating JWP;
 • Merancang, menyelaras , melaksana dan memantau semua inisiatif inovasi dan kreativiti oleh Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) JWP;
 • Menganjur Konvensyen KIK peringkat JWP dan agensi-agensi dibawahnya;
 • Menganjur Konvensyen KIK peringkat Wilayah Persekutuan;
 • Merancang, menyelaras dan melaksana persijilan MS ISO 9001:2008 JWP;
 • Menyelaras dan memantau kemajuan- kemajuan pemakaian MPK dan Fail Meja;
 • Menyelaras dan memantau Piagam Pelanggan, Kajian Kepuasan Pelanggan dan memastikan sistem maklum balas yang berterusan;
 • Mengurus setiakan Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Kualiti, Jawatan Kuasa Penyelaras Kualiti, Jawatankuasa Keutuhan Tadbir Urus (JKTU) JWP;
 • Melaksanakan kajian kepuasan pelanggan, Pelan Integriti Organisasi, pembudayaan nilai murni dan 5S JWP;
 • Menyelaras penyediaan Arahan Pentadbiran JWP.

UNIT URUSAN JEMAAH MENTERI, PARLIMEN & KEURUSETIAAN

 • Menyelaras penyediaan ulasan dan maklum balas JWP mengenai Majlis Jemaah Menteri (MJM);
 • Menyelaras penyediaan MJM dan Nota Jemaah Menteri (NJM);
 • Menyelaras pelaksanaan keputusan MJM JWP dan agensi-agensi di bawahnya;
 • Mengurus setiakan Mesyuarat Pengurusan JWP sama ada di peringkat JWP atau agensinya;
 • Mengurus dan menyelaras semua urusan parlimen yang melibatkan JWP dan agensinya;
 • Mengurus dokumentasi, pembentangan usul/ rang undang-undang berkaitan JWP dan agensi di Parlimen;
 • Menyelaras dan menyediakan laporan dan rumusan persidangan Parlimen.