Portal Rasmi Jabatan Wilayah Persekutuan

-
-
- - - - - - - - - Data Projek RUMAWIP Yang Telah Dilancarkan
-
- - -
-
Sebutharga & Tender -
 

bahagian

PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG

  • Bertindak bagi pihak Peguam Negara Malaysia untuk memberi nasihat perundangan kepada JWP sepertimana Peruntukan Artikel 145;
  • Memberi nasihat mengenai segala aktiviti JWP mengikut undang-undang dan peraturan yang ditetapkan;
  • Memastikan segala komitmen yang menyentuh mengenai undang-undang di Jabatan mengikut undang-undang dan peraturan yang ditetapkan;
  • Menggubal dan menyemak dokumen perundangan seperti perjanjian, surat-surat pelantikan, dokumen kes-kes tatatertib dan sebagainya;
  • Mengkaji peruntukan-peruntukan undang-undang yang melibatkan Jabatan supaya pemakaian undang-undang tepat dan sesuai; dan
  • Memastikan kepentingan Jabatan terjaga dalam urusan yang melibatkan undang-undang.