Portal Rasmi Jabatan Wilayah Persekutuan

-
-
- - - - - - - - - Data Projek RUMAWIP Yang Telah Dilancarkan
-
- - -
-
Sebutharga & Tender -
 

bahagian

UNIT INTEGRITI

  • Memastikan tadbir urus yang terbaik dilaksanakan;
  • Memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti dalam organisasi;
  • Mengesan dan mengesahkan aduan salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi serta memastikan tindakan susulan yang sewajarnya diambil;
  • Melaporkan salahlaku jenayah kepada agensi penguatkuasaan yang bertanggungjawab;
  • Menerima dan mengambil tindakan ke atas semua aduan/maklumat mengenai salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi;
  • Memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkuat kuasa; dan
  • Melaksanakan fungsi urus setia Lembaga Tatatertib.