Portal Rasmi Jabatan Wilayah Persekutuan

-
-
- - - - - - - - - Data Projek RUMAWIP Yang Telah Dilancarkan
-
- - -
-
Sebutharga & Tender -
 

bahagian

SEKSYEN PEMBANGUNAN APLIKASI & LAMAN WEB

  • Menguruskan hal-hal yang berkaitan pembangunan sistem/aplikasi/portal;
  • Merancang, membangun, melaksana dan menyenggara sistem/aplikasi;
  • Membangun, mengenggara dan mengemaskini portal JWP;
  • Mempromosi penggunaan sistem aplikasi ICT dan memberi khidmat sokongan;
  • Memberi latihan penggunaan sistem (train the trainer) kepada Seksyen Pengurusan Pengguna dan pihak yang berkaitan;
  • Mengurus perolehan sistem;
  • Mengurus dokumentasi sistem, panduan pengguna, manual pengguna,dokumen, kontrak dan bahan-bahan rujukan sistem;
  • Mengurus, mereka bentuk dan menyediakan bahan-bahan multimedia berkaitan ICT seperti banting, poster, pamflet,montaj dan sebagainya;
  • Menyedia, melaksana dan memantau SOP Pembangunan Sistem;
  • Menyedia, melaksana dan memantau kontrak-kontrak pembangunan sistem.