Portal Rasmi Jabatan Wilayah Persekutuan

-
-
- - - - - - - - - Data Projek RUMAWIP Yang Telah Dilancarkan
-
- - -
-
Sebutharga & Tender -
 

sumber

Visi/Misi, Objektif Dan Moto

VISI

  • Menjadikan AKRAB penggerak Pembangunan Modal Insan dalam Pengurusan Sumber Manusia

MISI

  • Melaksanakan aktiviti khidmat membimbing kepada warga organisasi;
  • Membantu pegawai yang memerlukan bantuan dalam menghadapi permasalahan dalam kehidupan;
  • Berperanan sebagai perantara antara pegawai dengan Pegawai Psikologi dalam membuat saringan kesesuaian masalah; dan
  • Mewujudkan hubungan baik dengan pihak pengurusan sumber manusia di agensi bagi memudahkan pelaksanaan aktiviti AKRAB

OBJEKTIF

  • Menyediakan perkhidmatan membimbing bagi membantu rakan sekerja meningkatkan potensi dan kecemerlangan.

MOTO

  • "Berkhidmat Membimbing"