Portal Rasmi Jabatan Wilayah Persekutuan

-
-
- - - - - - - - - Data Projek RUMAWIP Yang Telah Dilancarkan
-
- - -
-
Sebutharga & Tender -
 

sumber

CONTOH PERKARA YANG TIDAK BOLEH DIBINCANGKAN

Perubahan pada Dasar Kerajaan

  • Cadangan penambahbaikan jenis penyakit berjangkit dalam kemudahan Cuti Kuarantin
  • Cadangan penambahbaikan Skim Perkhidmatan
  • Cadangan Pewujudan elaun atau kemudahan baharu dalam Perkhidmatan Awam
  • Cadangan meningkatkan bilangan pakaian seragam yang dibekalkan kepada pegawai yang layak
  • Cadangan memendekkan tempoh berada di gred lantikan bagi urusan kenaikan pangkat secara TBK

Hal-hal Perseorangan

  • Isu kelewatan bayaran lebih masa kepada seseorang
  • Kerosakan komputer pejabat yang dihadapi oleh seseorang
  • Isu kekurangan alat tulis pejabat yang dibekalkan kepada seseorang