Portal Rasmi Jabatan Wilayah Persekutuan

-
-
- - - - - - - - - Data Projek RUMAWIP Yang Telah Dilancarkan
-
- - -
-
Sebutharga & Tender -
 

sumber

CONTOH PERKARA YANG BOLEH DIBINCANGKAN DALAM MESYUARAT MBJ

Kewangan dan Kemudahan

 • Kelewatan bayaran balik TNT
 • Peruntukan latihan tidak mencukupi
 • Kelewatan pembekalan pakaian seragam
 • Urusan kelewatan meluluskan cuti

Pentadbiran

 • Kemudahan / keselesaan ruang pejabat;
 • Isu parkir kenderaan;
 • Isu penyelenggaraan bangunan dan peralatan pejabat;
 • Kerosakan mesin / sistem perakam waktu;

Sumber Manusia

 • Penyusunan semula organisasi;
 • Kekosongan jawatan;
 • Isu penyediaan latihan kepada warga baharu;
 • Pusingan kerja dalaman;
 • Kursus dan latihan ; dan
 • Disiplin dan tindakan tatatertib;

Kebajikan

 • Aktiviti sosial;
 • Program sukan;
 • Pewujudan tabung kebajikan;dan
 • Lantikan penyedia perkhidmatan taska;

Inovasi dan produktiviti

 • Penambahbaikan proses kerja;
 • Pengurangan pembaziran dalam pengurusan pejabat
 • Pembudayaan teknologi digital dalam urusan kerja

Lain-lain

 • PCadangan pelaksanaan mesyuarat MBJ di luar kawasan pejabat;
 • Pelancaran kempen peringkat Kementerian seperti Kempen Gaya Hidup Sihat
 • Masalah lalu lintas