Portal Rasmi Jabatan Wilayah Persekutuan

-
-
- - - - - - - - - Data Projek RUMAWIP Yang Telah Dilancarkan
-
- - -
-
Sebutharga & Tender -
 

media

Pekeliling dan Surat Edaran

Tajuk PDF
Pekeliling Am Bilangan 4 Tahun 2022 - Pengurusan dan Pengendalian Insiden Keselamatan Siber Sektor Awam Muat Turun
Penambahbaikan Dasar Bekerja Dari Rumah Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Muat Turun
Penambahbaikan Kemudahan Cuti Kuarantin Muat Turun
Penambahbaikan Peraturan Pengesahan Sijil Sakit Swasta Yang Melebihi 15 Hari Bagi Rawatan Pesakit Luar Oleh Pegawai Perubatan Kerajaan Muat Turun
Pindaan Dasar Dan Peraturan Ganjaran Cuti Rehat (GCR) Muat Turun
Tanggungjawab Ketua Jabatan Bagi Melaksanakan Perintah Mahkamah Dalam Kes Tuntutan Nafkah Muat Turun