Portal Rasmi Jabatan Wilayah Persekutuan

-
-
- - - - - - - - - Data Projek RUMAWIP Yang Telah Dilancarkan
-
- - -
-
Sebutharga & Tender -
 


Kompendium Dasar Dan Garis Panduan Yang Diluluskan Oleh Jawatankuasa Dasar Dan Strategi Kementerian Wilayah Persekutuan Sejak Tahun 2010


Bil. Perkara PDF
1. Garis Panduan Iklan Wilayah Persekutuan 2012 Muat Turun
2. Dasar Rumah Mampu Milik Wilayah Persekutuan (RUMAWIP) Muat Turun
3. Pindaan Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 (UKBS 1984) Muat Turun
4. Garis Panduan Perancangan Tadika dan TASKA Muat Turun
5. Garis Panduan Pengenalpastian dan Pembangunan Semula Kawasan Brownfield Muat Turun
6.

Garis Panduan Penguatkuasaan Larangan Penjualan Makanan dan Minuman di Luar Pagar Sekolah Oleh Pihak Berkuasa
Tempatan - Kementerian Kesihatan Malaysia

Muat Turun
7. Garis Panduan Pusat Penyembelihan Ayam, Itik dan Lain-Lain Unggas di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan Muat Turun
8. Garis Panduan Sistem Penggredan Premis Makanan di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan Muat Turun
9. Garis Panduan Perancangan Terminal Kenderaan Berat Muat Turun
10. Garis Panduan Penguatkuasaan Papan Iklan Luar bagi Makanan dan Minuman yang Dilarang Diiklan di Luar Kawasan Sekolah Muat Turun
11. Garis Panduan Perancangan Kejiranan Hijau Muat Turun
12. Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Tempat Letak Kereta (JPBD 5/2000); dan Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Tempat Letak Kereta Bertingkat (JPBD 7/2003) Muat Turun
13. Garis Panduan Perancangan Chalet Atas Air Muat Turun