Portal Rasmi Jabatan Wilayah Persekutuan

-
-
- - - - - - - - - Data Projek RUMAWIP Yang Telah Dilancarkan
-
- - -
-
Sebutharga & Tender -
 

e-penyertaan

2015

 • RUMUSAN KESELURUHAN KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN TAHUN 2015

  Laporan Kajian Kepuasan Pelanggan KWP 2015 ini adalah hasil daripada analisis  borang kajian kepuasan pelanggan yang telah diedarkan semasa program-program berikut:

  Program kekasih kepada kekasih 13 Februari 2015
  Program Kenduri 1Malaysia – 14 Februari 2015
  Program Konvoi Berbasikal 1Malaysia – 15 Februari 2015
  Program Sosial Media Week Campaign – 22 hingga 23 Februari 2015
  Pameran sempena persidangan antarabangsa pemimpin muda (ICLY) – 19 hingga 21 Mac 2015
  Program Jom Gegar Keramat Mall – 25 April 2015
  Program Karnival My2nd Chance – 3 hingga 5 April 2015
  Floria DIRAJA Putrajaya – 30 Mei hingga 17 Jun 2015
  Program Nur Ramadan di IPK Kuala Lumpur – 29 Jun 2015
  Program Customer Service Day (CSD) – 18 hingga 20 September 2015
  Kajian Kepuasan Pelanggan melalui Laman Web Kementerian – 30 September 2015

  Dalam kajian ini, keseluruhan responden yang telah memberikan maklum balas terhadap kajian ini ialah sebanyak 2837 responden.
  Secara keseluruhannya, analisis kajian ini telah menunjukkan bahawa responden BERSETUJU dengan perkhidmatan dan pelaksanaan yang dilaksanakan oleh KWP. Walau bagaimanapun, didapati tahap pengetahuan orang ramai terhadap fungsi dan peranan KWP adalah di tahap sederhana iaitu 68.1% (1934 orang responden) bagi kedua-dua kajian kepuasan pelanggan yang telah dilaksanakan ini. Oleh itu adalah dicadangkan untuk pihak KWP menambahkan aktiviti Advertising & Promotion serta publisiti terhadap program-program Kementerian yang di laksanakan oleh semua Agensi di bawah Kementerian Wilayah Persekutuan.