Portal Rasmi Jabatan Wilayah Persekutuan

-
-
- - - - - - - - - Data Projek RUMAWIP Yang Telah Dilancarkan
-
- - -
-
Sebutharga & Tender -
 

Arkib Sebutharga & Tender

Tajuk
IKLAN SEBUT HARGA PEROLEHAN BAGI PEMBANGUNAN SISTEM PENGURUSAN KEHADIRAN (TAMS)
SEBUT HARGA BAGI BEKALAN PAKAIAN PETUGAS ISTIADAT DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT WILAYAH PERSEKUTUAN (DKBPWP) BAGI TEMPOH 2 TAHUN (2023 DAN 2024)
SEBUT HARGA PEROLEHAN PERKAKASAN LIVE STREAMING DI KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN (KWP) TAHUN 2022
SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN SEWAAN DAN PENYELENGGARAAN POKOK HIDUP BERPASU DAN PENGHANTARAN GUBAHAN BUNGA HIDUP HIASAN DI KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN BAGI TEMPOH 36 BULAN
Sebut Harga B Bagi Perkhidmatan Penyelengaraan Kabel Elektrik, LAN Dan Aksesori Peralatan Elektrik Dan Elektronik Di Bilik-Bilik Mesyuarat Blok 1 Dan Blok 2, Bangunan Menara Seri Wilayah
Sebut Harga B Bagi Perkhidmatan Penyelengaraan Kabel Elektrik, LAN Dan Aksesori Peralatan Elektrik Dan Elektronik Di Bilik-Bilik Mesyuarat Blok 1 Dan Blok 2, Bangunan Menara Seri Wilayah
Pelawaan Sebut Harga: Perkhidmatan Penyewaan Mesin Penapis Air Di Kementerian Wilayah Persekutuan Bagi Tempoh 36 Bulan
Sebut Harga B Bagi Perkhidmatan Penyelengaraan Kabel Elektrik, Lan Dan Aksesori Peralatan Elektrik Dan Elektronik Di Bilik-Bilik Mesyuarat Blok 1 Dan Blok 2, Bangunan Menara Seri Wilayah
Sebut Harga B Bagi Perolehan Bendera Wilayah Persekutuan Sempena Sambutan Hari Wilayah Persekutuan Tahun 2022
Pelawaan Sebut Harga :Iklan Tawaran Sebut Harga Menaiktaraf Taska Permata KWP
Pelawaan Sebut Harga : Perkhidmatan Penyewaan Mesin Fotostat Di Bilik Parlimen Kementerian Wilayah Persekutuan Dan Unit Jemaah Menteri & Parlimen , KWP Selama Tiga Belas (13) Bulan
Sebut Harga Bagi Perolehan Perkhidmatan Penyelenggaraan Peralatan Telekomunikasi Dan Keselamatan Rangkaian Di KWP Bagi Tempoh 20 Bulan
Iklan Pelawaan Sebut Harga B Perolehan Bagi Membekal, Memasang Dan Menguji Tiga (3) Unit Projektor Untuk Kegunaan Bilik-Bilik Mesyuarat Di Kementerian Wilayah Persekutuan (KWP)
Iklan Pelawaan Sebut Harga Bagi Perolehan Perkhidmatan Sewaan Web Application Firewall (WAF) Untuk Tempoh Empat (4) Tahun Di Kementerian Wilayah Persekutuan
PELAWAAN SEBUT HARGA B BAGI PEROLEHAN MELAKSANAKAN KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG PENYAMAN UDARA INDIVIDU DI BILIK YB MENTERI DAN BILIK YB TIMBALAN MENTERI DI ARAS 4, BANGUNAN MENARA SERI WILAYAH, KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN (KWP)
Iklan Sebut Harga B Bagi Perolehan Pembangunan Sistem Single Authentication (Sso) 2.0 Di Kementerian Wilayah Persekutuan
IKLAN SEBUT HARGA B BAGI PERKHIDMATAN MEREKA BENTUK, MENCETAK DAN MENYEDIAKAN BAHAN-BAHAN GALERI KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN (KWP)
Sebut Harga B Bagi Perolehan Perkhidmatan Penilaian Tahap Keselamatan ICT (Security Posture Assesment - SPA) Tahun 2021
Sebut Harga Bagi Perolehan Perkhidmatan Lesen Baharu Dan Pembaharuan Lesen Perisian ICT Di Kementerian Wilayah Persekutuan (KWP) Tahun 2021
SEBUT HARGA B BAGI PEROLEHAN PERALATAN VIDEO CONFERENCING (VC) DI KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN (KWP)
Tajuk
PELAWAAN TENDER : TENDER PEROLEHAN PERKHIDMATAN SEWAAN PERKAKASAN SERVER & STORAGE DI KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN (KWP) UNTUK TEMPOH 48 BULAN
Iklan Pelawaan Bagi Lantikan Undian bagi Kerja Awam/Bangunan
IKLAN KERJA AWAM/BANGUNAN DI MENARA SERI WILAYAH
Pelawaan Tender : Request For Proposal (RFP) bagi Cadangan Pembinaan Jambatan Labuan - Sabah secara Kerjasama Awam - Swasta (PPP)
Tender Perolehan Bagi Membekal Dan Menghantar Bekalan Stok Toner Untuk Tempoh Dua (2) Tahun Di Kementerian Wilayah Persekutuan
IKLAN PENGAMBILAN PERSONEL MYSTEP DI PORTAL KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN
Pelawaan Tender Terbuka : Iklan bagi tiga (3) projek tender terbuka (PLANMalaysia)
Pelawaan Tender Terbuka : Kajian Rancangan Pemajuan Labuan 2040 (PLANMalaysia)
Pelawaan Tender Terbuka : Tujuh (7) projek tender terbuka bagi PLANMalaysia
Pelawaan Tender : Pelan Pembangunan Persisisr Pantai Padang Mat Sirat- Ayer Hangat,Langkawi Kedah (PLANMalaysia)
Pelawaan Tender : Cadangan Menyiapkan Kerja-Kerja Tertinggal Bagi Pembangunan Taman Awam Bentong, Pahang (Tender Semula)
Pelawaan Tender : Cadangan menyiapkan kerja-kerja tertinggal bagi pembangunan Landskap Perbandaran Pekan,Pahang (Jabatan Landskap Negara)
Pelawaan Tender : Perkhidmatan Sewaan Mesin Penyalin PLANMalaysia
Pelawaan Tender : Perkhidmatan Sewaan Server di Pusat Data PLANMalaysia
Pelawaan Tender : Perkhidmatan Sewaan Server di Pusat Data PLANMalaysia
Pelawaan Tender : Cadangan Menyiapkan Kerja-kerja Tertinggal Bagi Pembangunan Taman Awam Bentong,Pahang- (Jabatan Landskap Negara)
Pelawaan Tender : Pembekalan dan Penghantaran Toner dan Katrij untuk Mesin Pencetak (Printer) dan Mesin Faks di PLANMalaysia
Pelawaan Tender : Sewaan Mesin Penyalin di PLANMalaysia
Pelawaan : Pembaharuan Dan Penyelenggaraan Aplikasi E-LIBRARY Di Plan Malaysia (Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa)
Pelawaan Tender bagi Perolehan Pembangunan Aplikasi Dan Kerja-Kerja Cerapan Data GIS Maklumat Pokok Di Taman Persekutuan Bukit Kiara Tahun 2019 (Jabatan Landskap Negara)
Tajuk
KEPUTUSAN SEBUT HARGA PEROLEHAN BAGI PEMBANGUNAN SISTEM PENGURUSAN KEHADIRAN (TAMS)
KEPUTUSAN MESYUARAT SEBUT HARGA JWP BIL 1 TAHUN 2023- SEBUT HARGA BAGI BEKALAN PAKAIAN PETUGAS ISTIADAT DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT WILAYAH PERSEKUTUAN (DKBPWP) BAGI TEMPOH 2 TAHUN (2023 DAN 2024)
Keputusan Mesyuarat Sebut Harga Bil. 5 Tahun 2022 - SEBUT HARGA BAGI PEROLEHAN LESEN BAHARU DAN PEMBAHARUAN LESEN PERISIAN ICT DI KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN (KWP) UNTUK TEMPOH 12 BULAN
KEPUTUSAN : MESYUARAT SEBUT HARGA B KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN BIL.1 TAHUN 2022 - SEBUT HARGA B BAGI BEKALAN PAKAIAN PETUGAS MAJLIS ISTIADAT DARJAH KEBESARAN BINTANG DAN PINGAT WILAYAH PERSEKUTUAN (DKBPWP) TAHUN 2022
Keputusan Tender Perolehan Bagi Membekal dan Menghantar Bekalan Stok Toner Untuk Tempoh 2 Tahun di KWP
Keputusan Sebut Harga Kerja-Kerja Menaiktaraf Taska Permata KWP
Keputusan mesyuarat Sebut Harga B Bil. 5 Tahun 2021 - Sebut Harga B Bagi Perolehan Melaksanakan Kerja-Kerja Membekal Dan Memasang Penyaman Udara Individu Di Bilik YB Menteri Dan Bilik YB Timbalan Menteri Di Aras 4, Bangunan Menara Seri Wilayah, Kementer
Keputusan mesyuarat Sebut Harga B Bil. 5 Tahun 2021 - Sebut Harga B Perolehan Bagi Membekal, Memasang Dan Menguji Tiga (3) Unit Projektor Untuk Kegunaan Bilik-Bilik Mesyuarat Di Kementerian Wilayah Persekutuan (KWP)
Keputusan mesyuarat Sebut Harga B Bil. 5 Tahun 2021 - Sebut Harga B Bagi Perolehan Pembangunan Sistem Single Authentication (SSO) 2.0 Di Kementerian Wilayah Persekutuan
Keputusan mesyuarat Sebut Harga B Bil. 6 Tahun 2021 - Sebut Harga B Bagi Perkhidmatan Mereka Bentuk, Mencetak Dan Menyediakan Bahan-Bahan Galeri Kementerian Wilayah Persekutuan (KWP)
KEPUTUSAN: Mesyuarat Sebut Harga B Bil. 4 Tahun 2021 - Sebut Harga B Bagi Perkhidmatan Penilaian Tahap Keselamatan ICT (Security Posture Assesment - SPA) Tahun 2021
Keputusan : MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA 'B' BILANGAN 3 TAHUN 2021 KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN
KEPUTUSAN :Mesyuarat Sebut Harga B Kementerian Wilayah Persekutuan Bil. 1/2021
KEPUTUSAN : Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga 'B' Bilangan 3 Tahun 2020
Keputusan Sebut Harga : Perkhidmatan Guna Tenaga Kerja-Kerja Am Di Bangunan Menara Seri Wilayah, Kementerian Wilayah Persekutuan
Keputusan Sebut Harga: Perkhidmatan Pemantauan Media bagi Media Cetak dan Elektronik Serta Media Sosial/Online Bagi Kementerian Wilayah Persekutuan
Keputusan Sebut Harga: Perolehan Bagi Perkhidmatan Membekal Bendera Malaysia Dan Bendera Wilayah Persekutuan Serta Pemasangan Dan Penurunan Bendera Sempena Sambutan Hari Kemerdekaan Tahun 2020
KEPUTUSAN : Mesyuarat Sebut Harga 'B' Bilangan 9 Tahun 2019 KWP
KEPUTUSAN : Mesyuarat Sebut Harga Bilangan 11 Tahun 2019
KEPUTUSAN : Mesyuarat Sebut Harga Bilangan 9 Tahun 2019