Portal Rasmi Jabatan Wilayah Persekutuan

-
-
- - - - - - - - - Data Projek RUMAWIP Yang Telah Dilancarkan
-
- - -
-
Sebutharga & Tender -
 

Arkib Sebutharga & Tender

Tajuk
Sebut Harga Bagi Perolehan Perkhidmatan Penyelenggaraan Peralatan Telekomunikasi Dan Keselamatan Rangkaian Di KWP Bagi Tempoh 20 Bulan
Iklan Pelawaan Sebut Harga B Perolehan Bagi Membekal, Memasang Dan Menguji Tiga (3) Unit Projektor Untuk Kegunaan Bilik-Bilik Mesyuarat Di Kementerian Wilayah Persekutuan (KWP)
Iklan Pelawaan Sebut Harga Bagi Perolehan Perkhidmatan Sewaan Web Application Firewall (WAF) Untuk Tempoh Empat (4) Tahun Di Kementerian Wilayah Persekutuan
PELAWAAN SEBUT HARGA B BAGI PEROLEHAN MELAKSANAKAN KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG PENYAMAN UDARA INDIVIDU DI BILIK YB MENTERI DAN BILIK YB TIMBALAN MENTERI DI ARAS 4, BANGUNAN MENARA SERI WILAYAH, KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN (KWP)
Iklan Sebut Harga B Bagi Perolehan Pembangunan Sistem Single Authentication (Sso) 2.0 Di Kementerian Wilayah Persekutuan
IKLAN SEBUT HARGA B BAGI PERKHIDMATAN MEREKA BENTUK, MENCETAK DAN MENYEDIAKAN BAHAN-BAHAN GALERI KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN (KWP)
Sebut Harga B Bagi Perolehan Perkhidmatan Penilaian Tahap Keselamatan ICT (Security Posture Assesment - SPA) Tahun 2021
Sebut Harga Bagi Perolehan Perkhidmatan Lesen Baharu Dan Pembaharuan Lesen Perisian ICT Di Kementerian Wilayah Persekutuan (KWP) Tahun 2021
SEBUT HARGA B BAGI PEROLEHAN PERALATAN VIDEO CONFERENCING (VC) DI KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN (KWP)
PELAWAAN SEBUT HARGA B BAGI PERKHIDMATAN PENERBITAN VIDEO WILAYAH PRIHATIN
PELAWAAN SEBUTHARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN STOK BERCETAK DI KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN BAGI TAHUN 2021 DAN TAHUN 2022
PELAWAAN SEBUT HARGA PEROLEHAN PERKHIDMATAN BAGI SEWAAN PERALATAN MESIN PENCETAK BERWARNA DI KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN (KWP) BAGI TEMPOH EMPAT (4) TAHUN
Iklan Sebut harga Bagi Perolehan Perkhidmatan Personel Mystep Di Bawah Inisiatif Short-Term Employment Program Tahun 2021 Kementerian Wilayah Persekutuan
Iklan Sebut harga bagi Perkhidmatan Pemantauan Media Dan Sentimen Bagi Isu di Media Cetak dan elektronik Serta Media Sosial/Online Bagi Kementerian Wilayah Persekutuan Tahun 2021
Iklan Sebut Harga : Sebut Harga B Bagi Bekalan Pakaian Bertugas Majlis Istiadat Darjah Kebesaran Bintang Dan Pingat Wilayah Persekutuan (DKBPKW) Tahun 2021
Iklan Sebut Harga B Bagi Pembelian Pakaian Bertugas Majlis Istiadat Darjah Kebesaran Bintang Dan Pingat Wilayah Persekutuan (DKBPKW) Tahun 2021
Pelawaan Sebut harga Bagi Perkhidmatan Menyediakan Cenderamata Rasmi (Pelitup Muka)
Pelawaan Sebut harga : Perkhidmatan Menyediakan Cenderamata Rasmi (Pelitup Muka)
Pelawaan Sebutharga:Lantikan Undian bagi Kerja Awam/Bangunan
Sebutharga : Perkhidmatan Sewaan Peralatan ICT Bagi Tempoh Empat (4) Tahun Di Mahkamah Anak Negeri Wilayah Persekutuan Labuan
Tajuk
Pelawaan Tender : Perkhidmatan Sewaan Server di Pusat Data PLANMalaysia
Pelawaan Tender : Cadangan Menyiapkan Kerja-kerja Tertinggal Bagi Pembangunan Taman Awam Bentong,Pahang- (Jabatan Landskap Negara)
Pelawaan Tender : Pembekalan dan Penghantaran Toner dan Katrij untuk Mesin Pencetak (Printer) dan Mesin Faks di PLANMalaysia
Pelawaan Tender : Sewaan Mesin Penyalin di PLANMalaysia
Pelawaan : Pembaharuan Dan Penyelenggaraan Aplikasi E-LIBRARY Di Plan Malaysia (Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa)
Pelawaan Tender bagi Perolehan Pembangunan Aplikasi Dan Kerja-Kerja Cerapan Data GIS Maklumat Pokok Di Taman Persekutuan Bukit Kiara Tahun 2019 (Jabatan Landskap Negara)
Pelawaan Tender bagi Cadangan Menyiapkan Kerja-Kerja Tertinggal Bagi Pembangunan Landskap Perbandaran Bintulu, Sarawak (Jabatan Landskap Negara)
Siaran Iklan Semula Tender Terbuka Bagi Projek Tahun 2019 PLANMalaysia
Pelawaan Tender Perolehan Perkhidmatan Penyewaan Mesin Fotostat Di Kementerian Wilayah Persekutuan Selama Tiga (3) Tahun
Pelawaan Tender Cadangan Pembangunan Taman Rekreasi Awam Kudat, Sabah
Pelawaan Tender Cadangan Pembangunan dan Penambahbaikan Infrastruktur Rekreasi di Taman persekutuan Bukit Kiara , Kuala Lumpur
Pelawaan Tender Terbuka RFN Ke-4
Pelawaan Tender Perolehan Perkhidmatan Sewaan Peralatan ICT Bagi Tempoh Empat (4) Tahun Di Kementerian Wilayah Persekutuan (KWP)
Pelawaan Tender Perkhidmatan Sewaan Komputer, Notebook, Pencetak, Plotter Dan Lcd Projektor Yang Mesra Alam Di Planmalaysia (Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa)
Iklan Tender : Rancangan Fizikal Zon Persisiran Pantai Negara (RFZPPN 2) dan Garis Panduan Perancangan Kemudahan Masyarakat (Semakan Semula)
Pelawaan Tender bagi Perkhidmatan Sewaan Komputer, Notebook, Pencetak, Plotter Dan LCD Projektor Yang Mesra Alam Di PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa)
Pelawaan Tender PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar & Desa) Kementerian Wilayah Persekutuan
Pelawaan Tender Jabatan Landskap Negara: Kerja-kerja Penyelenggaraan Landskap dan Pembersihan di Zon Rekreasi Keluarga, Taman Persekutuan Bukit Kiara Kuala Lumpur untuk Jabatan Landskap Negara Bagi Tempoh 2 Tahun
Pelawaan Tender Jabatan Landskap Negara : Kerja-Kerja Penyelenggaraan Landskap dan Pembersihan Di Zon Arboretum, Taman Persekutuan Bukit Kiara Kuala Lumpur Untuk Jabatan Landskap Negara bagi Tempoh 2 Tahun
Pelawaan Tender PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa) Kementerian Wilayah Persekutuan
Tajuk
Keputusan mesyuarat Sebut Harga B Bil. 5 Tahun 2021 - Sebut Harga B Bagi Perolehan Pembangunan Sistem Single Authentication (SSO) 2.0 Di Kementerian Wilayah Persekutuan
Keputusan mesyuarat Sebut Harga B Bil. 6 Tahun 2021 - Sebut Harga B Bagi Perkhidmatan Mereka Bentuk, Mencetak Dan Menyediakan Bahan-Bahan Galeri Kementerian Wilayah Persekutuan (KWP)
KEPUTUSAN: Mesyuarat Sebut Harga B Bil. 4 Tahun 2021 - Sebut Harga B Bagi Perkhidmatan Penilaian Tahap Keselamatan ICT (Security Posture Assesment - SPA) Tahun 2021
Keputusan : MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA 'B' BILANGAN 3 TAHUN 2021 KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN
KEPUTUSAN :Mesyuarat Sebut Harga B Kementerian Wilayah Persekutuan Bil. 1/2021
KEPUTUSAN : Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga 'B' Bilangan 3 Tahun 2020
Keputusan Sebut Harga : Perkhidmatan Guna Tenaga Kerja-Kerja Am Di Bangunan Menara Seri Wilayah, Kementerian Wilayah Persekutuan
Keputusan Sebut Harga: Perkhidmatan Pemantauan Media bagi Media Cetak dan Elektronik Serta Media Sosial/Online Bagi Kementerian Wilayah Persekutuan
Keputusan Sebut Harga: Perolehan Bagi Perkhidmatan Membekal Bendera Malaysia Dan Bendera Wilayah Persekutuan Serta Pemasangan Dan Penurunan Bendera Sempena Sambutan Hari Kemerdekaan Tahun 2020
KEPUTUSAN : Mesyuarat Sebut Harga 'B' Bilangan 9 Tahun 2019 KWP
KEPUTUSAN : Mesyuarat Sebut Harga Bilangan 11 Tahun 2019
KEPUTUSAN : Mesyuarat Sebut Harga Bilangan 9 Tahun 2019
KEPUTUSAN : Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga Bilangan 6 Tahun 2019 KWP
KEPUTUSAN : Mesyuarat Lembaga Perolehan Bilangan 11 Tahun 2019 KWP
Keputusan : Sebut Harga Membekal dan Menghantar Bekalan Stok Pejabat di Kementerian Wilayah Persekutuan Tahun 2019
Keputusan : Sebut Harga Perolehan Perkhidmatan Penyelenggaran Server dan Storage Secara Komprehensif Selama 2 tahun
Keputusan : Mesyuarat Sebut Harga Perkhidmatan Penyewaan Mesin Penapis Air Di Kementerian Wilayah Persekutuan Bagi Tempoh 24 Bulan
Keputusan : Sebut Harga Perolehan Pembekalan dan Pembaharuan Lesen Perisian ICT di KWP
KEPUTUSAN : Mesyuarat Sebut Harga 'B' Bil 01Tahun 2019 bagi Perkhidmatan Penilaian Tahap Keselamatan ICT (Security Posture Assesment - SPA) Tahun 2019 di Kementerian Wilayah Persekutuan (KWP)
KEPUTUSAN: Mesyuarat Sebut harga 'B' Bil 07 Tahun 2018