Portal Rasmi Jabatan Wilayah Persekutuan

-
-
- - - - - - - - - Data Projek RUMAWIP Yang Telah Dilancarkan
-
- - -
-
Sebutharga & Tender -
 

Arkib Sebutharga & Tender

Tajuk
IKLAN SEBUT HARGA : PROJEK WASTE-TO-ENERGY (WTE) DI STESEN PEMINDAHAN SISA PEPEJAL KEPONG, KUALA LUMPUR SECARA KERJASAMA AWAM SWASTA
IKLAN SEBUT HARGA : MENAIKTARAF SISTEM INDIKATOR GERBANG APLIKASI MURNINet (PETUNJUK BANDAR SEJAHTERA) WILAYAH PERSEKUTUAN MENGGUNAKAN KRITERIA LIVEABLE CITIES, KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN
IKLAN SEBUT HARGA : SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN MENAIKTARAF PUSAT DATA KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN (KWP) UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN
IKLAN SEBUT HARGA : SEBUT HARGA BAGI PEROLEHAN PAKAIAN SERAGAM PEMANDU GRED H11 DAN PEMBANTU OPERASI GRED N11/N14 KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN (KWP) TAHUN 2014
IKLAN SEBUT HARGA : PEROLEHAN BEKALAN STOK PEJABAT DI KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN (KWP) TAHUN 2014
IKLAN SEBUT HARGA : SEBUTHARGA 'B' BAGI PEROLEHAN PERKHIDMATAN PEMBAHARUAN SOFTWARE ASSURANCE (SA) DI KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN (KWP) TAHUN 2014
IKLAN SEBUT HARGA : MEMBEKAL DAN MENGHANTAR TONER BAGI MESIN PENCETAK (PRINTER) KEPADA KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN
IKLAN SEBUT HARGA : MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KERTAS (A4 DAN A3) PELBAGAI WARNA KEPADA KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN
IKLAN SEBUT HARGA : PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN SOKONGAN TEKNIKAL BAGI PERKAKASAN SERTA INFRASTRUKTUR RANGKAIAN SETEMPAT (LAN) KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN (KWP) UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN
IKLAN SEBUT HARGA :PEROLEHAN BEKALAN STOK PEJABAT DI KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN (KWP) TAHUN 2014
IKLAN SEBUTHARGA : PENYELENGGARAAN SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI WILAYAH LEMBAH KLANG (AGISwlk) KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN SECARA KOMPREHENSIF UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN
IKLAN SEBUT HARGA : SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL TONER KEPADA MAJLIS SUKAN WILAYAH PERSEKUTUAN (MSWP)
IKLAN SEBUTHARGA : PERKHIDMATAN PEMBEKALAN KOMPONEN DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT WILAYAH PERSEKUTUAN (DKBPWP) BAGI TAHUN 2015
IKLAN SEBUT HARGA: SEBUT HARGA PERKHIDMATAN LOGISTIK, TEKNIKAL DAN PERSIAPAN TEMPAT BAGI PROGRAM FORUM PERDANA EHWAL ISLAM
IKLAN SEBUT HARGA : SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MEMBANGUN, MENGKONFIGURASI, MEMIGRASI, MENGUJI, MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA SISTEM KEWANGAN (KOMPLIANT SAGA) UNTUK MAJLIS SUKAN WILAYAH PERSEKUTUAN
IKLAN SEBUT HARGA: SEBUT HARGA PERKHIDMATAN IPV6 READINESS ASSESSMENT BAGI KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN
IKLAN SEBUT HARGA : IKLAN SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR CENDERAMATA RASMI KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN
IKLAN SEBUT HARGA : IKLAN SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENGENDALIAN KAFETARIA DI KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN
IKLAN SEBUT HARGA: SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEMBEKAL BEG CENDERAMATA SEMPENA SAMBUTAN HARI WILAYAH PERSEKUTUAN TAHUN 2015
IKLAN SEBUT HARGA: SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENCETAK DAN MEMBEKAL KAD, POSTER DAN RISALAH SEMPENA SAMBUTAN HARI WILAYAH PERSEKUTUAN TAHUN 2015
Tajuk
Tiada maklumat dijumpai
Tajuk
KEPUTUSAN : MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BILANGAN 11 TAHUN 2015
KEPUTUSAN : MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BILANGAN 12 TAHUN 2015
KEPUTUSAN : MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN 'A' BILANGAN 07 TAHUN 2015
KEPUTUSAN : MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN 'B' BILANGAN 10 TAHUN 2015
KEPUTUSAN : MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA 'B' BILANGAN 10 TAHUN 2015 KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN
KEPUTUSAN : MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA 'B' BILANGAN 11 TAHUN 2015 KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN
KEPUTUSAN : MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA 'B' BILANGAN 09 TAHUN 2015
KEPUTUSAN : MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA 'B' BILANGAN 12 TAHUN 2015
KEPUTUSAN : MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BILANGAN 13 TAHUN 2015
KEPUTUSAN : MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA 'B' BILANGAN 13 TAHUN 2015
KEPUTUSAN : MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BILANGAN 02 TAHUN 2016
KEPUTUSAN : MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN 'B' BILANGAN 03 TAHUN 2016
KEPUTUSAN : MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA 'B' BILANGAN 03 TAHUN 2016
KEPUTUSAN : MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN B , BILANGAN 4 TAHUN 2016
KEPUTUSAN : MESYUARAT SEBUT HARGA BILANGAN 4 TAHUN 2016
KEPUTUSAN : MESYUARAT SEBUT HARGA BILANGAN 5 TAHUN 2016
KEPUTUSAN : MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN B BIL.6 TAHUN 2016
Keputusan Mesyuarat Sebut Harga Bil. 14 Tahun 2022 - PERKHIDMATAN PENYEWAAN MESIN PENAPIS AIR DI KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN BAGI TEMPOH 36 BULAN
Keputusan Mesyuarat Sebut Harga Bil. 14 Tahun 2022 - SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN SEWAAN DAN PENYELENGGARAAN POKOK HIDUP BERPASU DAN PENGHANTARAN GUBAHAN BUNGA HIDUP HIASAN DI KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN BAGI TEMPOH 36 BULAN
Keputusan Jawatankuasa Sebut Harga KWP Bil. 14 Tahun 2022 - SEBUT HARGA PEROLEHAN PERALATAN LIVE STREAMING DI KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN TAHUN 2022