Portal Rasmi Jabatan Wilayah Persekutuan

-
-
- - - - - - - - - Data Projek RUMAWIP Yang Telah Dilancarkan
-
- - -
-
Sebutharga & Tender -
 


RESULT : MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN 'B' KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN BILANGAN 12 TAHUN 2013 - [NO. TENDER: 2013/A173]


Cadangan Membina Dan Menyiapkam ‘Waste Water Treatment Plant' Termasuk Kerja-Kerja Pengujian Dan Pentauliah Dan Kerja-Kerja Luaran Yang Berkaitan Di Pasar-Pasar Basah Sekitar Kuala Lumpur(Pakej Pasar Borong Kuala Lumpur)(read more...)